שנת 2017 הייתה שנת מפנה בחייהם של העצמאיים בישראל – נחקק חוק שמחייב עובדים עצמאיים, החל מאותה שנה, להפקיד כספים לצורך חיסכון פנסיוני. החוק עורר מחלוקות כאשר הוא התקבל, אך מטרתו בסופו של דבר הוא להביא לרווחת העצמאיים – ולהשוות את מצבם לזה של עובדים שכירים שמגיעים לגיל הפרישה. ריכזנו עבורכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על פנסיה לעצמאים.

חוק פנסיה חובה לעצמאיים

מה כולל חוק פנסיה חובה לעצמאיים?

החוק, כשמו הוא, החיל חובת פנסיה לעצמאים. כל עצמאי מחויב להפקיד חלק מהכנסתו לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, בהתאם להכנסתו. כאשר העצמאי נקלע למצב של אבטלה (אם העסק נסגר או אם העצמאי הגיע לגיל הפרישה), הוא יוכל למשוך חלק מהכספים שהפקיד – ללא חיוב במס. בנוסף, העצמאי זכאי לקבל הטבות מס שונות גם על הכספים שהוא מפקיד בקרן הפנסיה לעצמאים.

מה הסכום שצריך להפקיד לטובת הביטוח הפנסיוני?

סכום ההפקדה המינימלי לקרן הפנסיה לעצמאים תלוי בגובה ההכנסה של העצמאי – האם הוא משתכר מעל או מתחת למחצית השכר הממוצע במשק. השכר הממוצע במשק עומד נכון לשנת 2021 על 10,551 ₪, ולכן מחצית ממנו הם 5,275.5 ₪. במידה והעצמאי משתכר מתחת לסכום זה, יהיה עליו להפקיד 4.45% מהכנסתו לטובת קרן הפנסיה. במידה והעצמאי משתכר בין מחצית השכר הממוצע במשק לבין גובה השכר הממוצע במשק – עליו להפקיד 12.55% מהכנסתו. עצמאי שמשתכר מעל גובה השכר הממוצע במשק, לא מחויב בהפקדה לקרן פנסיה.

לדוגמה:
שכר 5,000 ש"ח – הפקדה של 225 ש"ח חובה (5,000 כפול 4.5%).
שכר 10,000 ש"ח – הפקדה של 833 ש"ח חובה (עד שכר 5275.5 כפול 4.45% ועוד 4,724.5 כפול 12.55%).
שכר 15,000 ש"ח – הפקדה של 902 ש"ח חובה (עד שכר 5275.5 כפול 4.45% ועוד 5275.5 כפול 12.55%).

עצמאי שמעוניין בכך, יכול להפקיד לקרן הפנסיה גם סכום גבוה מכך – עד 20.5% מתוך פעמיים השכר השנתי הממוצע במשק. כאמור, השכר הממוצע במשק עומד (נכון לשנת 2021) על 10,551 ₪, ולכן פעמיים השכר הממוצע הם 21,102 ₪. גובה תקרת ההפקדה עומד על 20.5% מאותו הסכום – משמע 4,326 ₪ בחודש שתוכלו להפקיד בקרן הפנסיה לעצמאים.

האם החוק חל על כל עצמאי באשר הוא?

החוק חל בעיקרון על כל עובד עצמאי – אך ישנם חריגים לחוק שמעניקים פטור מההפקדה לקרן הפנסיה במקרים מסוימים. מקרים אלו הם כאשר בסוף שנת המס (כלומר ב31.12 בכל שנה) העצמאי היה בן פחות מ- 21 שנים, בן יותר מ- 60 שנים או אם עוד לא חלפו שישה חודשים מהיום בו הוא נרשם כעוסק פטור או עוסק מורשה. בנוסף, הפטור ניתן גם לעצמאי שהיה בן 55 ומעלה ביום כניסתו של החוק לתוקף (כלומר, שתאריך לידתו הוא לפני ה- 31.12.1961), וכן לעצמאי שמשתכר מעל גובה השכר הממוצע במשק.

מה דינו של מי שהוא גם עצמאי וגם שכיר?

אם בכובעו כשכיר העובד מפריש כספים לקרן הפנסיה, וההפרשה היא מעל הסכום המינימלי שעצמאי נדרש להפקיד – הוא לא נדרש להפריש סכומים מעבר לכך. אם ההפרשה כשכיר נמוכה יותר מסכום המינימום לעצמאים – יש לבצע השלמה של ההפרש.

רוצה לשמוע עוד? צור קשר!